Förstärkt skattereduktion för installation av solceller

November 21, 2022

Regeringen har lagt fram en proposition om skattereduktion för installation av grön teknik. Förslaget innebär en höjning av dagens subventionsgrad för installation av solceller från 15 procent till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna. Förslaget syftar till att bidra till utökad utbyggnad av solceller.

 

Bakgrund till förslaget

 

Det gröna avdraget, som det kallas, trädde i kraft i januari 2021 och minskar kostnaden för installation av grön teknik. Den gröna tekniken innefattar; system för lagring av egenproducerad el, solcellssystem och laddningspunkt till elfordon. Subventionen innebär att privatpersonen endast betalar en del av kostnaden från utföraren, då den övriga delen tillgodoräknas som skattereduktion. Den totala skattereduktionen får dock maximalt uppgå till 50 000 kronor per person och år.

 

Solceller i Sverige

 

Satsningen på solceller utgör en viktig del av Sveriges strategi för att uppnå målet om 100 procent förnybar elproduktion vid 2040. Energimyndigheten, som på uppdrag av regeringen har tagit fram strategiförslag för att utöka användningen av solceller och menar att cirka 5–10 procent av landets totala elförsörjning skulle kunna bestå av solceller vid 2040, under förutsättningen att fler stimuleringsåtgärder kommer på plats. Trots att solceller har ökat kraftigt utgör de idag enbart 1 procent av Sveriges totala elförsörjning.

 

Effekter av förslaget

 

För en privatperson som installerar solceller till en kostnad av 100 000 kronor kommer stödet innebära en skattesubvention på ytterligare 5000 kronor från dagens 15 000 kronor. I dagsläget sker redan utökning av solcellssystem, en konsekvens av både det tidigare gröna avdraget såväl som de ökade elpriserna. Stödet uppskattas därför främst få en effekt för hushållen som planerar att installera solceller, i form av lägre kostnad, snarare än påverkan på miljön genom utsläppsminskningar.

 

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

 

Källa: Regeringens proposition & Energimyndigheten