Att skydda naturen och öka den biologiska mångfalden kan generera 10 biljoner dollar varje år och 400 miljoner nya jobb

September 26, 2022

Under den 77:e sessionen i FN:s generalförsamling framfördes ett videomeddelande från FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed där hon uppmanade företagsvärlden att vara en drivande kraft i klimatomställningen såväl som i kraftansträngningen för att öka biologisk mångfald.

 

Enligt WWF:s senaste Living Planet Report från 2020 har populationen av ryggradsdjur genomgått en minskning på i genomsnitt 68 procent mellan 1970 och 2016. 85 procent av våtmarker har gått förlorade och en miljon arter (varav hälften djur och växter och andra hälften insekter) kommer vara utrotningshotade de närmsta årtiondena. Denna förlust av biologisk mångfald är inte bara ett enormt miljöproblem utan kan även ha stor påverkan på ekonomi och global säkerhet. Biologisk mångfald är essentiellt för att säkerställa framtida matsäkerhet, tillgång till rent vatten och tillgång till mediciner.

 

Ytterligare ett problem som orsakas av förlust av biologisk mångfald och som påtalades i Amina Mohammeds videomeddelande är hur biologisk mångfald har en direkt påverkan på utvecklingen av pandemier. När natur och djur får mindre utrymme och tränger djurs och människors levnadshabitat närmare varandra förhöjs även risken avsevärt för uppkomsten av nya pandemier. Enligt Mohammed finns det även stora ekonomiska vinster att hämtas från att skydda biologisk mångfald.

 

”Uppskattningar från World Economic Forum indikerar att arbete för att skydda natur och öka biologisk mångfald skulle kunna generera företagsmöjligheter värda 10 biljoner dollar om året och kunna skapa strax under 400 miljoner nya jobb”-Amina Mohammed, FN:s vice generalsekreterare.

 

Mohammeds videomeddelande vände sig således direkt till företagsledare runt om i världen och till den privata sektorn mer generellt, vilken Mohammed kallar en oumbärlig samarbetspartner i arbetet för att främja hållbara investeringar och för att mobilisera finansiering för att uppnå Agenda 2030.

 

Källa: FN pressmeddelande &  WWF Living Planet Report 2020