CIRKULÄR EKONOMI OCH HÅLLBARHET

Vad menas med cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi innebär att man använder produkter så länge det går. När de är uttjänta återanvänds och återvinns materialet om och om igen tills det ej längre är möjligt. På detta sätt minskar vi avfallet och användning av jordens jungfruliga naturresurser. Cirkulär ekonomi kan ses som ett kretslopp av resurser.


Läs mer.

Varför behövs cirkulär ekonomi?

I Sverige konsumerar vi varor och tjänster som om det fanns fyra jordklot med resurser. Därför är en övergång från en linjär till en cirkulär ekonomi nödvändig om vi ska lyckas med att minska våra utsläpp och ekologiska fotavtryck i naturen. Alla, stater, organisationer, företag och enskilda personer måste ställa om och göra sin produktion och konsumtion mer hållbart för att minska sin inverkan på sin omgivning och på jorden.

Detta kan vi hjälpa er med

Cirkulär ekonomi & hållbarhet

Vi på Futuense är specialiserade på cirkulär ekonomi. Vi hjälper både dig som vill påbörja resan mot en mer cirkulär ekonomi och dig som vill fördjupa arbetet för cirkuläritet. Vi hjälper dig med genomsyn och analys av din verksamhet såväl som konkreta handlingsplaner med åtgärdsförslag.

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss – få direkt återkoppling!