Public Affairs-byrå med expertis av påverkansarbete & juridisk rådgivning

– specialiserad på cirkulär ekonomi och hållbarhet

Förra året besökte närmare 100 000 personer Almedalsveckan. Om ni har frågor som ni vill påverka finns det således få liknande tillfällen för att göra er röst hörd. Almedalen ger en unik möjlighet till att utöka synligheten, oavsett om ni är ett företag eller en organisation.


För att säkra ditt deltagande under Almedalsveckan är det hög tid att börja planera sin medverkan i Almedalen.


Vi på Futuense tar hand om allt från praktiska förberedelser, marknadsföring, utformning av innehåll till utvärdering av veckan.


Läs mer här

Maj 23, 2023

Under gårdagen enades EU-ländernas regeringar om att anta ett förbud mot förstöring av osålda textilprodukter. Förbudet lades ursprungligen fram som ett förslag i Ekodesignförordningen, vilken presenterades av EU-kommissionen i mars 2022.


Läs mer

Maj 16, 2023

I en studie som genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Återvinningsindustrierna har potentialen för återvinning av kritiska råmaterial i Sverige undersökts. Studien finner att det finns stor potential för återvinning av de studerade materialen men att det krävs politiska beslut för ökad återvinning.


Läs mer

Maj 10, 2023

Regeringen har nu remitterat förslag som syftar till att genomföra de på EU-nivå framtagna kraven om bland annat separat insamling av textilier. Målet med förslagen är att skapa en mer cirkulär hantering av avfall samt att främja cirkulära affärsmodeller


Läs mer

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss – få direkt återkoppling!