Public Affairs-byrå med expertis av påverkansarbete & juridisk rådgivning

– specialiserad på cirkulär ekonomi och hållbarhet

Förra året besökte närmare 100 000 personer Almedalsveckan. Om ni har frågor som ni vill påverka finns det således få liknande tillfällen för att göra er röst hörd. Almedalen ger en unik möjlighet till att utöka synligheten, oavsett om ni är ett företag eller en organisation.


För att säkra ditt deltagande under Almedalsveckan är det hög tid att börja planera sin medverkan i Almedalen.


Vi på Futuense tar hand om allt från praktiska förberedelser, marknadsföring, utformning av innehåll till utvärdering av veckan.


Läs mer här

Mars 28, 2023

Den 22 mars i förra veckan presenterade EU-kommissionen ett lagförslag som ska harmonisera lagar kring reparation inom EU och styrka rätten till reparation, från engelskans ”Right-to-repair”. Förslaget är del av den Gröna Given och syftar till att förlänga livstiden på varor genom att främja reparation framför att köpa nytt.


Läs mer

Mars 28, 2023

Regeringen har behandlat Riksrevisionens rapport, Miljömässig hållbarhet vi statlig upphandling – på rätt väg men långt kvar, vilken överlämnades av Riksdagen till regeringen i november 2022. Som namnet på rapporten antyder var Riksrevisionens bedömning att myndigheter generellt behöver förbättra sitt arbete med miljöhänsyn vid upphandling.


Läs mer

Mars 21, 2023

Nu när våren är på inträde kommer Stockholm Vatten och Avfall återigen att arrangera pop-up-ställen för återbruk i Stockholmsområdet. Turnén pågår från april till oktober och sker främst under helgdagar. Vi har sammanställt allt du behöver veta om återbrukstillfällena.


Läs mer

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss – få direkt återkoppling!