Public Affairs-byrå med expertis av påverkansarbete & juridisk rådgivning

– specialiserad på cirkulär ekonomi och hållbarhet

Januari 10, 2023

Den nya EU-lagen om gemensamma laddningslösningar trädde i kraft den 28 december och företagen har nu 24 månader på sig att ställa om till de nya kraven som börjar gälla från och med den 28 december 2024. Den nya lagen syftar till att göra det enklare för konsumenter såväl som att minska klimatpåverkan från nyproduktion och avfallshantering av laddare.


Läs mer

December 30, 2022

Projektet SATIN (Towards a sustainable circular system of textiles in the Nordic region), lett av svenska VTI (Statens väg- och forskningsinstitut), har undersökt förutsättningarna för ökad cirkularitet av textilier i Norden. Syftet har varit att ta reda på huruvida Norden har tillräcklig kapacitet för att ta hand om de ökade volymerna av uttjänta textilier.


Läs mer

December 20, 2022

Den 12 december höll Delegationen för cirkulär ekonomi sin årliga konferens och de olika Expertgrupperna presenterade sina förslag till regeringen. Återkommande ämnen var utökad standardisering inom återbruk, återvinning och förlängd livslängd såväl som kunskapslyft inom organisationer och samhället i stort.


Läs mer

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss-få direkt återkoppling!