EU-förbud mot förstöring av osålda kläder klubbas igenom i Europeiska rådet

Maj 23, 2023

Under gårdagen enades EU-ländernas regeringar om att anta ett förbud mot förstöring av osålda textilprodukter. Förbudet lades ursprungligen fram som ett förslag i Ekodesignförordningen, vilken presenterades av EU-kommissionen i mars 2022.

 

Bakgrund till förslaget

 

På global nivå uppskattas modeindustrin stå för cirka 10 procent av de globala utsläppen, vilket enligt EU-parlamentet är mer än vad internationella flyg och sjöfartsfrakten tillsammans släpper ut. Industrins cirkularitet är också mycket låg, mindre än en procent av alla textilier återvinns globalt. Som en lösning för att minska klimatpåverkan lade EU-kommissionen fram ett förslag om en ekodesignförordning, vilken ska driva på den gröna och cirkulära omställningen i EU. I syfte att stödja förordningen presenterades samtidigt även olika sektorinitiativ för prioriterade produktgrupper, däribland EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier.

 

Förslaget om ett förbud mot förstöring av osålda produkter

 

I förslaget om en ekodesignförordning föreslog kommissionen att införa åtgärder som förhindrar och förbjuder förstörelsen av osålda textilier. I ett första steg yrkade kommissionen därför på att stora företag skulle behöva redovisa uppgifter om kasserade produkter, bland annat volym av kasserade produkter och hantering av dessa utifrån avfallstrappan. I ett andra steg föreslog kommissionen att eventuellt inkludera ett förbud mot förstöring av osålda kläder.

 

Stödet för ett förbud

 

I april i år lade ledamöterna i ENVI-utskottet (Environment, Public Health and Food Safety) från Europaparlamentet fram sina förslag till EU. Där rekommenderade utskottet att inkludera ett explicit förbud mot förstöring av osålda och återlämnade textilprodukter i ekodesignförordningen.

 

Enligt nyhetssidan Euractiv kunde EU-ländernas regeringar inte nå en uppgörelse kring förbudet när ekodesignförslagets utformning diskuterades den 10 maj i år.

 

Förslaget antas i Europeiska rådet

 

Flera nyhetsmedier, däribland Financial Times, uppgav i förra veckan att EU-länderna hade gjort upp om ett förbud. Under måndagen skedde den förväntade omröstningen i Europeiska rådet och medlemsländerna beslutade således om att anta EU-kommissionens striktare åtgärdsförslag. Små företag ska dock undantas förbudet medan medelstora företag ska få en tidsfrist på fyra år för att anpassa sig till de nya reglerna. Stora företag kommer även att få en omställningsperiod av minst 18 månader efter Ekodesignförordningens ikraftträdande. För att förslaget ska antas på EU-nivå återstår nu förhandlingar i Europaparlamentet.

 

Källa: Pressmeddelande Europeiska rådet, Pressmeddelande Ekodesignförordningen, Ekodesignförslaget  Europaparlamentet statistik, Pressmeddelande ENVI-utskottet, Euractiv nyhet & Financial Times nyhet

unsplash