EU:s nya LCA-metodik får kritik från svenska forskare

April 7, 2021

EU introducerade nyligen en ny metodik för livscykelanalyser vid namn ”Product Environmental Footprint”. Den nya LCA-metodiken har i syfte att främja en mer hållbar planet genom att ta hänsyn till hela livscykeln från uttag av råvaror till dess att de kasseras.


LCA-metodiken har tagits fram i samsyn med internationella standarder och förväntas bli ett alternativ till de miljövarudeklarationer som i dag är i användning.


Svenska forskare från Swedish Life Cycle Center, vid Chalmers tekniska högskola är dock inte lika positiva till EU:s nya LCA-metodik. Enligt en rapport från Swedish Life Cycle Center riskerar metodiken att leda till att utslitna produkter skickas till förbränning istället för att de återvinns. Detta på grund av att metodiken inte inkluderar hela återvinningens miljönytta i beräkningen. ”Product Environmental Footprint” sänder därmed fel signaler om förbränning snarare än återvinning och återanvändning, vilket inte är rätt steg i rätt riktning för en mer cirkulär ekonomi.


Källa: The Swedish Life Cycle Center & European Commission