Den nya flaskan som bryter väg för ett svenskt cirkulärt plastflöde

Mars 14, 2023

Svensk Plaståtervinning och ICA lanserar en ny plastförpackning för SKONA-tvättmedlet som är producerad av 95 procent återvunnen plast från svenska hushåll. Den återvunna flaskan är en produkt av samarbeten mellan olika aktörer längs hela värdekedjan, från insamling, utsortering, tvätt och granulering till produktion med den återvunna plasten. Projektet förväntas skapa ett paradigmskifte för plaståtervinningen i Sverige.

 

Därför är cirkulering av plast viktigt

 

Utöver att nyproducerad plast kräver uttag av jungfruliga resurser skapas längs hela produktionskedjan stora utsläpp, från uttaget av olja till förbränningen av plastavfall. Den plast som vi bränner upp i Sverige står för 6–8 procent av landets totala koldioxidutsläpp och en lika stor mängd utsläpp uppkommer vid nyproduktion av plast. Av industriutsläppen är, enligt FN, plastindustrin den snabbast växande källan till växthusgaser och beräknas stå för 19 procent av den totala koldioxidbudgeten vid år 2040. För att minska uttag av jungfruliga resurser och utsläpp är därför en ökad cirkulering av plast grundläggande. På detta sätt minskas både nyproduktion och plastavfallet.

 

Cirkulär ekonomi för plast skapas genom samarbete längs hela kedjan

 

Den nya SKONA-flaskan hade inte kunnat komma till stånd om inte flera aktörer arbetar tillsammans. Första ledet av kedjan börjar i de svenska hushållen, där hushållen har sorterat uttjänta plastförpackningar. Svensk Plaståtervinning har sedan sorterat ut och separerat den specifika plastsorten på sin anläggning Site Zero. Plasten har sedan tvättats och granulerats av Aage Vestergaard Larsen A/S (AVL) och slutligen har ICA i samarbete med Nopa Nordic producerat den nya tvättmedelsförpackningen. Enligt Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning, utgör den färdiga produkten målbilden för det system som Svensk Plaståtervinning vill skapa.

 

”Den nya SKONA-flaskan banar väg för att plastförpackningar nu kan bli en del av den cirkulära ekonomin. Den illustrerar idealbilden av det cirkulära system som vi försöker bygga upp, där en förbrukad plastförpackning blir en ny plastförpackning. Det här har varit ett mycket viktigt projekt som kommer att skapa ett paradigmskifte för plaståtervinningen. När vi får till cirkulariteten kan vi minimera utsläppen från förbränningen och strypa behovet av ny plast.”

– Mattias Philipsson.

 

Projekt som går före kommande EU-lagstiftning

 

På EU-nivå föreslås det 2030 bli lag att plastförpackningar som sätts på den europeiska marknaden ska innehålla återvunnen plast. Förslaget innebär att livsmedelsförpackningar ska innehålla 10 procent återvunnen plast medan resterande förpackningar ska bestå till 35 procent av återvunnen plast.

 

Den pågående utbyggnaden av Site Zero kommer även innebära att fler plastsorter kommer att kunna cirkuleras liksom SKONA-flaskan, läs mer om miljardinvesteringen här.

 

Källa: Svensk Plaståtervinning pressmeddelande