Frankrike och Sverige stärker kärnkraftsamarbetet

Februari 6, 2024

President Emmanuel Macron besökte i förra veckan Sverige under två intensiva dagar. Under statsbesöket undertecknades ytterligare en avsiktsförklaring om fördjupat samarbete inom forskning av kärnkraftsteknik. Samarbetet syftar till att främja utvecklingen av kärnkraft och därmed, i förlängningen, Sveriges planerbara energi.

 

Frankrike ledande inom kärnkraft

 

Enligt siffror från SCB står Frankrike för mer än hälften av all producerad kärnkraft inom EU, år 2022 var siffran 52 procent. Efter Frankrike kommer Tyskland och Spanien som producerar 9 procent vardera av kärnkraften inom EU. Motsvarande siffra för Sverige samma år var 7 procent, vilket innebär att Sverige fortfarande är ett av de länder som producerar mest kärnkraft men fortfarande i en betydligt mindre mängd än den ledande nationen.

 

Avsiktsförklaring under Macrons besök

 

Undertecknandet av avsiktsförklaringen skedde vid ett besök på Alfa Laval i Lund av utbildningsminister Mats Persson och Frankrikes minister för högre utbildning och forskning Sylvie Retailleau. En tidigare avsiktsförklaring för ökat samarbete inom kärnkraftsforskning undertecknades i december 2023 men har nu alltså tagits ett steg längre. Syftet är att främja ett fördjupat vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan länderna inom kärnkraftsteknik och innebär att erfarenhetsutbyte, rörlighet och forskarutbyten underlättas. Även gemensamma vetenskapliga evenemang och aktiviteter ska främjas. Enligt utbildningsminister Mats Persson utgör samarbetet en möjlighet att accelerera utvecklingen av kärnkraftsteknik.

 

Ytterligare överenskommelser undertecknade

 

Det nya strategiska innovationspartnerskapet, som samarbetet inom kärnkraft utgör del av, omfattar även områdena av skog och säkerhet. Ett antal ytterligare överenskommelser tecknades för skog, försvar och säkerhetspolitik. Flera överenskommelser undertecknades även mellan företag och mellan institutioner, vilka handlade om bland annat ekonomiskt partnerskap, skogen, skogens bioekonomi, arbetsmarknaden, rymden, försvarsindustrin och hälso- och sjukvård.

 

Enligt Regeringskansliet syftade statsbesöket på ett övergripande plan om att ytterligare stärka och främja ländernas långvariga relation samt att stimulera fördjupade samarbeten. Macrons besök skedde på inbjudan av H.M. Konungen som också medverkade vid undertecknandet av kärnkraftsforskningssamarbetet.

 

Källa: Regeringskansliet pressmeddelande