Globalt avtal för återvinning skulle kunna spara 50 miljarder ton utsläpp

Oktober 19, 2022

En ny rapport, A “Paris Agreement” for recycling the Earth’s resources, från WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) framhåller behovet av ett globalt avtal i stil med Parisavtalet men för återvinning. Ett ambitiöst globalt avtal för återvinning skulle kunna spara 40–50 miljarder ton koldioxidutsläpp mellan 2021 och 2040, vilket motsvarar 10–15 procent av Parisavtalets återstående utsläppsbudget.

 

På global nivå konsumerar vi idag resurser som att vi hade 1,8 planeter och med nuvarande ökning av population och efterfrågan kommer den siffran stiga till 2,3 planeter vid 2040. Det är därför ingen nyhet att vi måste drastiskt minska vår konsumtion som kräver nya uttag av jungfruliga resurser om vi vill lämna något till kommande generationer. I nuläget återvinns cirka 25–35 procent av globalt avfall, för att lyckas minska uttaget av jungfruliga resurser till en hållbar nivå behöver vi öka den siffran till 80–90 procent av alla konsumerade resurser. För att genomföra detta stora skifte inom återvinning behövs det göras stora satsningar på design, insamling, sortering och återvinning. Fortfarande återstår utmaningar inom teknologisk utveckling, där vissa industrier kräver ny innovativ teknik och andra en utökning av redan befintlig teknik för återvinning.

 

På global nivå saknas även gemensamma standarder och samarbete genom hela värdekedjor. Rapporten drar därför slutsatsen att företag behöver tydlig och konsekvent lagstiftning för att skapa de incitamenten som krävs för en omställning på global nivå. Ett stort problem rör avsaknaden av ekonomiska incitament för företag eftersom jungfruliga resurser är billigare att använda än återvunna material.

 

Rapporten fokuserar på nio områden som tillsammans generar 80–90 procent av allt avfall globalt:


  • cementavfall
  • stål
  • aluminium
  • bioavfall
  • träpapper
  • plast
  • elektroniskt avfall
  • elbilsbatterier
  • övrig kategori som täcker gummi, glas och nylon.

 

Forskarna och organisationerna bakom rapporten hoppas att insikterna från arbetet ska agera som ett startskott för diskussion på global nivå kring riktlinjer för återvinning och en global plan, i likhet med Parisavtalet, för cirkuläritet av resurser.

 

Källa: Rapport: A “Paris Agreement” for recycling the Earth’s resources