Klimatklivet noterar rekordstort intresse av investeringar i återvinning

September 5, 2022

Tredje rundan av årets ansökningar till Klimatklivet stänger nu den 8 september, samtidigt rapporterar Klimatklivet rekordstort intresse av investeringar i återvinning och cirkulära flöden från tidigare ansökningsperioder i år.

 

Hos Klimatklivet, ett investeringsstöd som ges ut via Naturvårdsverket, kan kommuner, regioner, företag och organisationer söka stöd för investeringar som syftar till att öka klimatnyttan. Stödet lanserades först i november 2015 och har fram till juni i år beviljat omkring 4500 investeringspaket till olika projekt. I topp bland tidigare beviljade projekt ligger investeringar till laddstationer och teknik för energikonvertering. I år har däremot de största investeringarna gått till olika projekt som rör återvinning och cirkulära flöden.

 

Bland de olika projekten inom återvinning och cirkulär ekonomi som beviljats investeringsstöd i år återfinns ett projekt för plaståtervinning inom jordbruk, genomfört av Reviva Plastics, ett projekt för återvinning av fönsterglas, utfört av Ragn Sells Recycling, samt ett projekt för återvinning av schaktmassor, via KEWAB.

 

Även Svensk Plaståtervinning har beviljats ett stöd på 102 miljoner kronor, i deras fall för en ny teknik som sorterar ut plast från vanligt hushållsavfall. Deras projekt är också det som förväntas minska utsläppen mest av alla åtgärder inom Klimatklivet. Uppskattningsvis kommer tekniken kunna återvinna cirka 79 000 ton plast årligen. Återvinning av plast från hushållssopor har länge varit en stor utmaning, tekniken anses därför vara banbrytande och medför stor potential för att öka andelen återvunnen plast.

 

” Utvecklingen med eftersorteringsanläggningar är bra, vi behöver samla in och återvinna de plastförpackningar som av misstag, eller okunskap, inte källsorteras och därför hamnar i hushållsavfallet. Men materialet är mycket förorenat och därför svårare att återvinna. När vi nu bygger Site Zero kan vi, tack vare stödet från Klimatklivet, investera i en ny sorteringslina som är tekniskt anpassad för att sortera plast från just dessa anläggningar.”-Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning.

 

En stor fördel med projekt som ägnar sig åt återvinning och cirkulära flöden är att klimatnyttan ökar från flera håll, dels så innebär återvinningen att mindre jungfrulig råvara behöver användas, dels så minskar förbränningen av avfall. Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivets industrienhet, menar också att många av projekten som beviljats stöd kommer att öka kostnadseffektiviteten på sikt, även om dem till en början kräver stora investeringar. Han anser därför att projekt hos Klimatklivet som rör cirkulär ekonomi är de med störst potential för ökad klimatnytta.

 

” Åtgärder för cirkulära flöden är den typ av klimatinvesteringar som beräknas ge den största utsläppsminskningen inom Klimatklivet just nu. Vi ser också en stor potential att öka återvinningen inom fler områden.”- Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivets industrienhet.

 

 

Källa: Naturvårdsverket