Lagförslag från EU ställer cirkulära krav på elektronik

September 12, 2022

Till följd av den ökade konsumtionen av elektronik och dess påverkan på klimatet har EU nu publicerat ett lagförslag som ställer krav på cirkularitet, det vill säga krav på ökad livslängd, bättre reparationsmöjligheter samt bättre möjligheter till återvinning och återanvändning av elektronik. Lagförslaget förväntas minska energikonsumtionen från produkter som omfattas av det med 33% fram till 2030 jämfört med om inga nya lagar införs.

 

Lagförslaget är en del av EU:s Circular Economy Action Plan 2020 som syftar till att minska elektroniskt avfall såväl som att öka resurseffektiviteten. De elektronikprodukter som omfattas av förslaget är smarttelefoner, mobiltelefoner, sladdlösa telefoner och surfplattor. De tre huvudsakliga områdena där EU vill ha hårdare krav handlar om 1) förbättrad design för mer energieffektivitet såväl som förlängd livslängd av produkter, 2) förenkla för kunder att lättare laga, uppgradera och underhålla sina produkter samt 3) ökade möjligheter till återanvändning och återvinning av produkter.

 

Vad gäller design ställs det bland annat krav på att smarttelefoner ska ha en viss hållbarhet om de tappas av misstag, närmare bestämt ska telefonera klara av att tappas 100 gånger utan skyddande skal. Hållbarhet gäller även för olika typer av skrapskador, där produkter ska uppnå minst nivå fyra på Mohs hårdhetsskala, det vill säga ungefär lika hårt som marmor eller vanligt stål. Det ställs också krav på att batterier ska uppnå en viss livslängd eller antal laddningar utan att förlora för mycket av sin kapacitet.

 

För att underlätta reparation ställer lagförslaget krav på att producenter av telefoner ska tillgängliggöra olika typer av reservdelar till professionella reparatörer. Exempel av dessa reservdelar för smarttelefoner är batterier, kameror, externa laddningsportaler samt mikrofon och högtalare. Det ställs även krav på att producenter och importörer av reservdelar ska kunna leverera reservdelar inom fem arbetsdagar från beställning.

 

På området för ökade möjligheter till återvinning och återanvändning ska producenter tillhandahålla tydligare information om hur data lagras i telefonen och vad som händer med den vid fabriksomställning. Det ska även finnas lättillgänglig information om hur mycket av produkten som består av återvunnet material såväl som information på hur telefonen kan nedmonteras för återvinning.

 

Lagförslaget ligger nu ute för synpunkter fram till den 28 september varefter förslaget kommer att revideras innan det går in i slutfasen.

 

Källa: Europeiska kommissionen