Modern returpark öppnad i Vallentuna

Oktober 10, 2022

Nu slipper Vallentunabor att åka långa sträckor för att kunna återvinna och återbruka sina använda produkter och material, den 1 oktober invigdes nämligen Vallentuna returpark. Den nya returparken premierar återbruk genom sin planlösning men ska också göra det lätt för invånarna i kommunen att snabbt lämna även små kvantiteter av avlagda saker för återvinning.

 

Den nya returparken har varit under planeringsfas i många år men när väl projektet blev startklart byggdes det färdigt på drygt ett år. Projektet är genomfört av Sörab (Söderhalls Renhållningsverk AB), ett regionalt avfallsbolag som ägs av tio kommuner i norra Stockholms län. Sörab uppger att enbart 1% av det avfall som kom in på deras ÅVCer och returparker under 2021 gick till deponering. I huvudsak går dock avfallet till energiåtervinning, ca 60–70 procent av allt avfall som samlas in i Sörabs regioner förbränns för energiåtervinning. Genom att lyfta återbruk som första lösning för använda produkter och material i returparken kan denna siffra förhoppningsvis minskas. Under en intervju på invigningsdagen underströk Sörabs VD, Johan Lausing, även behovet av att minska resursanvändningen mer generellt.

 

Den nya returparker är planerad så att användare först kan lämna över sina använda saker till återbruk via Lindra second hand. Om varan inte anses vara säljbar finns även en återbruksstation där andra kan hämta upp använda möbler, spel, böcker eller liknande. Genom placeringen av återbruksstationen premieras således i första hand återbruk. Resterande del av parken består av en återvinningsstation av mer konventionell form. På plats under invigningen var också Sörabs ordförande, Parisa Liljestrand, som betonade vikten av att börja se använda produkter och material som en resurs snarare än skräp.

    Returparken har även utsmyckats med returkonst. Skulpturerna av en häst, ett bi och tre får är skapade av konstnärsparet Jessica von Doorn Fännick och Niklas Fännick, och syftar till att omvärdera vad vi anser vara skräp. Konstnärerna valdes ut för uppdraget genom en tävling som utlystes av Sörab 2017.