Ny innovation inom textilindustrin bådar gott för en cirkulär ekonomi

April 16, 2021

Wargö innovation har framtagit en ny teknologi där man med fiberscanner sorterar överblivna textilier.


Genom NIR-teknik (nära infraröd reflektans) kan scannern, Fibersort, mäta fibrer i textiler och därmed sortera efter, färg, mönster och material. Scannern fungerar även på blandmaterial och kan tydligt läsa av i textilens fibrer vad textilen innehåller samt redogöra vilka material som krävts för att framställa just denna textil.

Med hjälp av TEKO, Re:source samt Sveriges Textil och modeföretag, har man i projekt Wargotex development kunnat framställa teknologin och sorteringsutrustningen bakom fibersort. Tekniken går ut på att:


“prov på fodret läggs i en låg roterande provbehållare varefter ljus vid olika våglängd, främst i det infraröda området speglas mot provet och det reflekterade mäts igen. Instrumentet kan genom provets ljudupptagning vid dem olika våglängderna beräkna analysresultat på parametrarna” – (källa; svenskafoder.se)


Wargön innovation är den förste och enda demoanläggningen i Norden, som på fibernivå kan testa, utveckla och utföra sortering av textilier för återanvändning, redesign och återbruk, helt automatiskt.


Med hjälp av nya innovationer och en automatiserad textilsortering ökar återvinningsmöjligheterna. Fiberscannern är ett viktigt verktyg för den cirkulära ekonomin då sorteringskapaciteten av scannern kan handskas med storskaliga textilflöden.


Källa: Wargön innovation, svenskafoder.se