Preliminär överenskommelse har nåtts kring ekodesignförordningen

December 12, 2023

I bild: en prototyp av de digitala produktpassen som tagits fram i projektet KEEP. Läs mer om detta här.

Europaparlamentet och rådet har nått en preliminär överenskommelse för den föreslagna ekodesignförordningen. Förordningen har beskrivits som en ”game changer” för omställningen till en mer hållbar och cirkulär ekonomi.

 

Ekodesignförordningen för hållbara produkter

 

Ett förslag om en ekodesignförordning lades fram av kommissionen i mars 2022. Den nya lagstiftningen bygger på det existerande ekodesigndirektivet för energirelaterade produkter som har funnits på plats sedan 20 år tillbaka. Ekodesignförordningen syftar till att:

 

 • förlänga livstiden på produkter
 • energi- och resurseffektivisera produkter
 • göra det enklare att reparera och återvinna produkter
 • se till att färre ämnen av oro används i produkter
 • inkludera mer återvunnet material i produkter.

 

Förordningen ställer både miljö- och informationskrav på produkter och inför även krav på digitala produktpass. Lagstiftningen kommer att fungera som en ramlagstiftning för att möjliggöra specifika krav för olika produktgrupper, vilka läggs fram av kommissionen genom sekundärrätt. Kommissionen kommer regelbundet att anta och uppdatera listan över produkter som identifierats som viktiga att reglera, bland annat utifrån EU:s klimat-, miljö- och effektivitetsmål, vilket ska ge förutsägbarhet för vilka produktgrupper som kommer att omfattas av ekodesigndirektivet. De produktgrupper som hittills har getts prioritet är de som har hög klimat- och miljöpåverkan och som därför har rekommenderats till kommissionen av Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI). Dessa är:

 

 • järn, stål och aluminium
 • textilier (i synnerhet kläder och skor)
 • möbler
 • däck
 • tvättmedel
 • färger
 • smörjmedel
 • kemikalier
 • energirelaterade produkter
 • IT-produkter och annan elektronik.

 

Digitala produktpass

 

De digitala produktpassen ska bidra till att tillgängliggöra hållbarhetsaspekter av produkter för att göra det lättare för konsumenter och företag att göra mer hållbara produktval, såväl som att hjälpa berörda myndigheter att kontrollera efterlevnaden av kraven i förordningen. Produktpassen ska ta formen av en lättillgänglig märkning på produkter, där pilotprojekt av produktpassen har använt sig av QR-koder, som ger tillgång till information om produktens hållbarhetsaspekter.

 

Nästa steg

 

Lagförslaget kommer nu att genomgå en juridisk granskning innan det kan antas formellt. Överenskommelsen måste då röstas igenom av Europaparlamentet och rådet. Efter detta kommer den första arbetsplanen för den nya ekodesignförordningen att bli antagen, vilken kommer fastställa vilka produktgrupper som ska omfattas av förordningen.

 

Källa: Kommissionen pressmeddelande & Europaparlamentet pressmeddelande

Hur kommer denna lagstiftning att påverka din verksamhet?

 

Futuense är Public Affairs-byrån med expertis inom både påverkansarbete och juridisk
rådgivning. Som en av få byråer på marknaden erbjuder vi därmed en helhetslösning. För att våra kunder ska nå sina mål arbetar vi med påverkansarbete på nationell, europeisk och
internationell nivå och kompletterar med juridisk expertis för att göra det enklare och
tryggare för er.

 

För att kunna hålla er uppdaterade på det senaste inom forskning och lagstiftning som rör hållbarhet och cirkulär ekonomi erbjuder vi också generell såväl som skräddarsydd omvärldsbevakning.