Regeringen inför stöd för lätta ellastbilar och utsläppsfria tunga lastbilar

Februari 1, 2024

I syfte att påskynda omställningen till eldrivna fordon har regeringen beslutat att införa ett nytt tillfälligt stöd för lätta ellastbilar samt ett utökat stöd för små- och medelstora företag som investerar i utsläppsfria tunga lastbilar. Regeringen meddelar även att de ska anpassa klimatpremien till EU:s nya stadsstödregler.

 

Stödet för lätta ellastbilar

 

Det nya stödet innebär en utvidgning av klimatpremien för att även inkludera ellastbilar. Det är Energimyndigheten som ansvarar för utbetalningar av klimatpremien och det finansiella stödet kan också sökas vid inköp av:

  • Vissa miljölastbilar
  • Elektriska arbetsmaskiner
  • Miljöarbetsmaskiner.

För den som köper en lätt ellastbil innebär beslutet att ett stöd på upp till 50 000 kronor per lastbil kan delas ut. Eftersom stödet är avsett att gälla tillfälligt kommer beloppet succesivt att trappas ned för att sedan fasas ut i slutet av år 2025. Klimatpremien för övriga fordon och maskiner uppgår till maximalt 20 procent av inköpspriset och beräknas finnas till år 2026.

 

Stödet för utsläppsfria tunga lastbilar

 

Små- och medelstora företag som investerar i utsläppsfria tunga lastbilar kommer utöver differentierade stödnivåer även att få ett höjt takbelopp för klimatpremien som uppgår till högst 25 procent av inköpspriset.

 

Enligt klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari utgör de nya stöden ett viktigt steg i regeringens arbete för att elektrifiera transportsektorn, detta för att i sin tur kunna nå målet om nettonollutsläpp vid 2045 och åtagandena gentemot EU.

 

Anpassning av klimatpremien

 

Utöver de nya stöden har regeringen beslutat att anpassa klimatpremien till de nya statsstödsregler som trädde i kraft på EU-nivå förra året. Även fordonsgaslastbilar kommer att kunna få stöd genom den nya EU-förordningen om stöd av mindre betydelse, vilken trädde i kraft vid årsskiftet.

 

”Genom att bredda klimatpremien till lätta ellastbilar och differentiera stödbeloppen för tunga fordon skapas bättre förutsättningar för en omställning och elektrifiering av fordonsflottan. För de tunga fordon som har särskilda svårigheter med att ställa om till eldrivet kommer fossilfria drivmedel som biogas att spela en viktig roll.” - Romina Pourmokhtari.

 

Ändringarna i klimatpremien träder i kraft den 13 februari i år. Ytterligare information om stödet kommer att publiceras på Energimyndighetens hemsida.

 

Källa: Regeringskansliet pressmeddelande