Regeringen tar emot Klimatpolitiska rådets årliga rapport

April 4, 2023

Den 29 mars i förra veckan överlämnade Klimatpolitiska rådet sin årliga rapport till regeringen. Rapporten, som granskar klimatpolitiken från föregående år, behandlade både den tidigare och den nuvarande regeringens politik, då det förra året var valår. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari var där på plats och menade att regeringen fortsatt kommer att arbeta för att nå de av riksdagen fastställda klimatmålen.

 

Nuvarande politik otillräcklig

 

Tidigare års rapporter från Klimatpolitiska rådet har genomgående betonat behovet av att accelerera klimatomställningen och rapporten för 2023 sticker inte ut i det avseendet. Rådets övergripande bedömning över den nuvarande regeringens politik är att det inte görs tillräckligt för att nå klimatmålen till 2030.  Klimatpolitiken har enligt rapporten ”tappat styrfarten”, en omsvängning som dock skedde redan i slutet av den förra regeringens mandatperiod.

 

Viktiga regeringsbeslut under 2022

 

Som en del av den årliga rapporteringen sammanställer det Klimatpolitiska rådet regeringsbeslut som har haft påverkan på förmågan att nå klimatmålen. Från den förra regeringen, under ledning av Magdalena Andersson lyfts pausad höjning av reduktionsplikten och den tillfälligt sänkta skatten på drivmedel som de två åtgärder med negativ inverkan på förmågan att nå klimatmålen. Den nuvarande regeringen har bibehållit dessa ändringar och därtill lagt till slopad bonus på miljöbilar samt slopad reform av resebidraget och höjning av avdragsbelopp för personbilar, vilka båda bedöms bromsa omställningen.

 

På den positiva sidan har den nuvarande regeringen tagit åtgärder för att förstärka laddningsinfrastruktur för elektrifierade transporter och infört stärkta och utökade satsningar på kompletterande åtgärder, liksom koldioxidinfångning och återvätning av våtmarker. Detta till trots bedöms utsläppen öka under de närmsta åren med den nuvarande regeringens politik, utsläppsökningen gäller i synnerhet för transportsektorn men även från arbetsmaskiner.

 

EU:s klimatpolitik ­blir tongivande

 

Fastän 2022 på många sätt var ett turbulent år, med ökande elpriser till följd av kriget i Ukraina, har EU-medlemsländer enats - och beslutat - om en rad klimatpolitiska reformer, vilket det Klimatpolitiska rådet anser vara anmärkningsvärt. Rapporten menar ytterligare att EU nu tydligt har profilerat sig som en klimatpolitisk ledare internationellt. Trots att EU till viss del begränsar utrymmet för åtgärder på nationell nivå gör därför rådet bedömningen att EU:s reformarbete kommer att stödja, och i många fall pådriva, Sveriges arbete med klimatmålen.

 

Klimatpolitiska rådets rapport mottas av regeringen

 

Under torsdagen förra veckan presenterade det Klimatpolitiska rådet sin rapport och framförde sin utvärdering till regeringen. Enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari kommer slutsatser från rapporten att användas för vägledning till den kommande klimatpolitiska handlingsplanen:

 

”Rapporten kommer väldigt lägligt. Den liberala borgerliga regeringen utvecklar nu en ny långsiktig och effektiv klimatpolitik som styr hela vägen till nettonoll utsläpp 2045. Vi kommer att ha stor nytta av rådets analyser i vårt arbete med att ta fram regeringens klimatpolitiska handlingsplan som kommer i höst.”

 

Källa: Regeringskansliet pressmeddelande & Klimatpolitiska rådets rapport 2023