Ren energi förväntas täcka hela den globala utökade efterfrågan på elektricitet

Februari 8, 2024

Internationella energirådet (IEA) har släppt sin senaste årsrapport med analyser och prognoser för efterfrågan, tillförsel och koldioxidutsläpp från energisektorn fram till år 2026. Trots att elektricitetsbehovet på global nivå förväntas öka de kommande tre åren innebär den rekordhöga elproduktionen av lågemissionskällor att utvecklingen av ren energi ökar snabbare än elektricitetsbehovet.

 

Elektricitetsbehovet på global nivå

 

IEA:s rapport konstaterar att elektricitetsbehovet dämpades något under 2023, till följd av minskad elförbrukning i avancerade ekonomier, det vill säga länder med hög arbetsproduktivitet. Under 2023 låg tillväxten av elektricitetsbehovet på 2,2 procent. Genomsnittstillväxten av elektricitetsbehovet förväntas dock att öka mellan 2024 och 2026 och då ligga på 3,4 procent. Ungefär 85 procent av ökningen i världens elförbrukning fram till 2026 förväntas komma från länder som inte räknas som avancerade ekonomier, främst från Kina, Indien och länder i Sydostasien.

 

Rekordhög elproduktion från rena energikällor

 

Trots det ökade elektricitetsbehovet menar rapporten att den rekordhöga elproduktionen från lågemissionskällor gör att fossilbränslenas roll för tillhandahållandet av el för hem och företag bör minska. 2026 förväntas lågemissionskällor stå för nästan hälften av världens elproduktion, jämfört med knappt 40 procent under 2023. Denna ökning beror både på att utbyggnaden av förnybara energikällor sker i snabb takt och att kärnkraft är på väg att nå en ny historisk topp nästa år.

 

Vid 2025 förväntas förnybara energikällor att stå för mer än en tredjedel av den totala elproduktionen och därmed överträffa kol som energikälla. Samma år kommer även kärnkraftsproduktionen att nå nya globala rekordnivåer när produktionen ökar i Frankrike, anläggningar i Japan återupptar verksamheten och nya reaktorer driftsätts i Kina, Indien, Korea och Europa. När andelen elproduktion från fossilbränslen sjunker under 60 procent på global nivå kommer det vara den första gången det inträffar under IEA:s livslängd, som sträcker sig över mer än fem decennier.

 

Källa: IEA pressmeddelande