Sverige behöver öka takten i digitaliseringen

December 5, 2023

Techbranschen fortsätter att växa trots ett osäkert omvärldsläge och lågkonjunktur. Samtidigt halkar Sverige efter i digitaliseringen, något som kan äventyra både välfärden och klimatomställningen. Detta var budskapet från TechSveriges seminarium kring techbranschens nuläge och framtid som hölls i samband med lanseringen av rapporten ”Svenska techbranschen 2023”.

 

Nyckeltal från rapporten

 

Techbranschen i Sverige skapar jobb 2,5 gånger snabbare än den övriga ekonomin och sysselsätter i dagsläget mer än en kvarts miljon människor, en siffra som alltså stadigt ökar. Branschen har en omsättning på över tusen miljarder kronor, vilket, som TechSveriges chefsekonom Christina Ramm-Ericsson uttryckte det, är tre gånger mer än vad svenskar handlar livsmedel för årligen. Techbranschens bidrag till BNP för 2022 uppgick även till 350 miljarder kronor, motsvarande 7,9 procent av BNP.

 

Sverige har tappat fart

 

Samtidigt som techbranschens bidrag till svensk ekonomi når nya rekordnivåer så blir Sverige i internationell jämförelse omsprunget vad gäller tillväxten inom tech. Även om en del länders starkare tillväxt inom tech kan förklaras med att de började på lägre nivåer, där Sverige hade ett försprång i digitaliseringen, syns denna utveckling också i jämförelse med länder närmare oss, liksom Finland, Danmark och Nederländerna. Också produktionstillväxten har bromsat in, för vilket, enligt Ramm-Ericson, en förklaring kan vara bristfälligt tillvaratagande av digitaliseringen. En del av ekonomin där digitaliseringen synnerligen har hamnat på efterkälken är inom den offentliga sektorn, något som Shoka, sparekonom och strateg på SPP och Storebrand, menar kan spä på den kris som exempelvis vården står inför. Enligt Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på TechSverige utgör techbranschen dessutom inte bara en motor för att hjälpa offentlig sektor att få till en välfärd som håller över tid, utan är också avgörande för att klara klimatomställningen.

 

Politikens roll för techutvecklingen

 

Ett annat återkommande tema under seminariets paneldiskussioner var politikens roll i att skapa förutsättningar för utvecklingen inom techbranschen. Patrik Sahlsten, vd på QRTECH, efterfrågade mer stabilitet i politiken och bättre och mer pålitlig infrastruktur, både digital och traditionell sådan. Även Anders Olsson, vd på Telia, belyste vikten av en digital infrastruktur för att få med hela Sverige i digitaliseringen. Digital infrastruktur utgör också ett av  TechSveriges medskick till politikerna kring vad som behövs inför framtiden:

 

  • Framtidsorienterad techpolitik med konkreta mål.
  • Frigörande av potential i digital infrastruktur.
  • Politik som gynnar techinnovation och tillgången till den bästa techkompetensen.

 


Källa: TechSverige seminarium den 28 november