Sveriges långsiktiga klimatstrategi inlämnat till FN

December 14, 2020

Alla länder som signerat Parisavtalet uppmuntras att inkomma med en långsiktig klimatstrategi till FN under detta år. Den 11 december lämnade Sverige in sin. I den framgår hur Sveriges arbete kommer att bedrivas för att uppnå Parisavtalets övergripande mål. Den globala uppvärmningen ska hållas under 2 grader, företrädesvis 1,5 grader. Sverige kommer att arbeta med utsläppsmål och åtgärder för att ställa om klimatet.


Sverige är också ett av de första länderna i världen som antagit ett netto-noll-mål för år 2045. Därefter är målsättningen att uppnå negativa utsläpp. För att försäkra att Sverige når målet har flera delmål satt. Av strategin framgår också de nationella åtgärderna som vidtagits inom olika sektorer såsom industri, transport, jordbruk och energi. Sverige är idag bland de största givarna inom klimatområdet och svenska företag har konkurrenskraftiga lösningar som hjälper till omställningen både här hemma, men även utanför landets gränser.